Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 378010
Title Zorgzame voeding : ouderen, voeding en gezondheid : een inventarisatie
Author(s) Strous, M.B.; Westeneng, E.
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group - 41
Department(s) AFSG Quality in Chains
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) ouderenvoeding - ouderen - ondervoeding - gezondheidszorg - huisartsen - voeding en gezondheid - elderly nutrition - elderly - undernutrition - health care - general practitioners - nutrition and health
Categories Human Nutrition and Health
Abstract AFSG en Van Hall Larenstein hebben samen een inventarisatie uitgevoerd gericht op voeding en ouderenzorg. Omdat de ziektedruk bij ouderen toeneemt ligt de focus van deze studie op de rol van voeding in de periode voor, tijdens en na ziekte en operatie. Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat er in de instellingen al relatief veel aandacht is voor voeding. Maar slechts 7% van de ouderen woont in een instelling, de grootste groep ouderen woont zelfstandig. De grootste verbeterslag is dan ook te halen bij deze ouderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.