Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 378682
Title De actuele toestand van beekherstel in Nederland
Author(s) Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)8. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) waterlopen - herstel - waterkwaliteit - monitoring - nederland - aquatische ecologie - vismigratie - maatregelen - beekdalen - streams - rehabilitation - water quality - monitoring - netherlands - aquatic ecology - fish migration - measures - brook valleys
Categories Aquatic Ecology
Abstract Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en dat monitoring nog steeds slechts bij een klein gedeelte van de projecten plaatsvindt. De effecten van beekherstel zijn vaak pas na enkele jaren zichtbaar. Dat is van belang voor de keuze van evaluatiemomenten, als ook de termijn waarop bijvoorbeeld de doelen van de Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. Alterra stelde naar aanleiding van de laatste enquete tien belangrijke succes- en faalfactoren voor beekherstel op
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.