Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379058
Title Kwaliteit van zaaizaad kool verbeteren
Author(s) Groot, S.P.C.
Source BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 12 (2008).
Department(s) PRI Bioscience
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) biologische landbouw - akkerbouw - vermeerderingsmateriaal - zaadproductie - koolsoorten - oogsttijdstip - rijpheid - ziektebestrijding - plantenpigmenten - zaadkieming - fusarium - alternaria - vollegrondsteelt - biologische zaden - organic farming - arable farming - propagation materials - seed production - cabbages - harvesting date - maturity - disease control - plant pigments - seed germination - fusarium - alternaria - outdoor cropping - organic seeds
Categories Organic Farming / Seed Production / Arable Farming
Abstract Kwalitatief goed biologisch zaaizaad voor koolsoorten is moeilijk te produceren. Oorzaken zijn de ongelijkmatige bloei en afrijping van het zaad. Daarnaast kunnen schimmels en bacteriën via het zaad de plant besmetten. In dit biokennis bericht informatie over onderzoek aan apparatuur die het optimale oogsttijdstip bepaalt of de zieke zaden eruit selecteert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.