Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379080
Title Vaccinatieschema leghennen: kan er iets uit?
Author(s) Wagenaar, J.P.
Source BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 2 (2007). - 4 p.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) pluimveehouderij - diergezondheid - vaccinatie - verplichte vaccinatie - hennen - infectieziekten - poultry farming - animal health - vaccination - mandatory vaccination - hens - infectious diseases
Categories Poultry
Abstract Het is gebruikelijk dat leghennen, ook biologische, tijdens de opfok 20 keer een vaccin toegediend krijgen. Jonge hennen reageren hier soms hevig op waarbij (de indruk bestaat dat) na sommige entingen minder voer wordt opge nomen. Opfokhennen bereiken moeilijker het norm gewicht. In de biologische veehouderij wil men op meer natuurlijke wijze de afweer tegen ziekten vergroten. De vraag hierbij is of minder vaccinaties mogelijk zijn. De vaccinatie tegen NCD is de enige enting die wettelijk verplicht is, de rest is vrijwillig. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van vaccinaties en de noodzaak ervan, zijn op 5 opfokbedrijven totaal 20 koppels gevolgd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.