Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379278
Title Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties
Author(s) Maas, F.M.; Beurskens, Stan
Source De Wijngaard 17 (2009)2. - p. 29 - 30.
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) druiven - rassen (planten) - relaties - onderstammen - stamverschillen - wijndruivenrassen - bodemtypen - landbouwkundig onderzoek - nederland - grapes - varieties - relationships - rootstocks - strain differences - wine cultivars - soil types - agricultural research - netherlands
Categories Horticulture
Abstract In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen staan op 9 verschillende bedrijven op 9 verschillende onderstammen. Dit eerste jaar zijn al grote verschillen per regio en per bedrijf gemeten, volgende 2 jaren zal het onderzoek zich toespitsen op de verschillen in groei, loofwandstructuur, gewasgezondheidsaspecten, oogsttijdstippen en de oogstgegevens.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.