Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379680
Title Onderzoek naar verbetering broedvangst oesters
Author(s) Kamermans, P.; Brummelhuis, E.B.M.; Poelman, J.; Gool, A.C.M. van; Troost, K.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C003/04) - 51
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) oesters - schaal- en schelpdierenteelt - monitoring - grevelingen - oysters - shellfish culture - monitoring - grevelingen
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans
Abstract Het Centrum voor Schelpdieronderzoek (CSO) heeft onderzoek uitgevoerd op het gebied van broedvoorziening voor de oesterkweek. Kwekers hebben in samenwerking met het CSO werkzaamheden in het kader van het onderzoek op eigen percelen verricht. Het CSO heeft concentraties aan oesterlarven bepaald in de Grevelingen en op dezelfde locaties vestiging van larven gemonitored. Daarnaast is door het CSO een literatuurstudie verricht naar eerder onderzoek aan broedval van de platte oester in de Oosterschelde en de Grevelingen en naar het percentage oesters dat onder verschillende omstandigheden consumptieformaat bereikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.