Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379721
Title Over het belang van cisgenese en een ontspoord debat
Author(s) Jacobsen, E.; Schouten, H.J.
Source Spil 257-260 (2009)2/3. - ISSN 0165-6252 - p. 27 - 30.
Department(s) Plant Breeding
PRI Biodiversity and Breeding
EPS-2
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) genetische modificatie - plantenveredeling - genetisch bepaalde resistentie - cisgenese - genetic engineering - plant breeding - genetic resistance - cisgenesis
Categories Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract Genetisch gemodificeerde gewassen (GM-gewassen) worden in Europa moeilijk geaccepteerd. De geschiedenis van de weerstand laat zien dat deze bij een klein deel van de bezwaarden te maken heeft met het modificatieproces zelf. Het overgrote deel keert zich veeleer tegen het gebruik van landbouwkundig nuttige transgenen uit virussen en bacteria, en van transgene selectiegenen die onder meer resistentie tegen een antibioticum of een herbicide geven. Al deze genen worden transgenen genoemd omdat ze uit organismen komen die niet kruisbaar zijn met de doelplant. In de beginperiode van de transgenese waren alleen deze transgenen beschikbaar. Inmiddels kan de, ook maatschappelijk belangrijke, versnelling van het klassieke plantenveredelingsproces eveneens worden gerealiseerd met cisgenen en intragenen. De huiver die nog in het publieke en politieke debat doorklinkt, krijgt daardoor een steeds meer irrationeel karakter. Een meer adequate EU-regelgeving wordt daardoor belemmerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.