Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380004
Title Opschaling van melkveehouderij heeft ruimtelijke effecten; Kan extra belasting van plattelandswegen worden ondervangen?
Author(s) Rienks, W.A.; Galama, P.J.; Hermans, C.M.L.; Jaarsma, C.F.
Source Spil 2009 (2009)2/3. - ISSN 0165-6252 - p. 31 - 35.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Livestock Research
Land Use Planning
MGS
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2009
Keyword(s) melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - plattelandswegen - verkeer - landbouwwerktuigen - verkeersveiligheid - perceelsgrootte (landbouwkundig) - vestigingsplaats van de productie - dairy farming - large farms - rural roads - traffic - farm machinery - traffic safety - field size - location of production
Categories Infrastructural Plans
Abstract Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan snel. Schaalvergroting is een belangrijke trend. Dat leidt enerzijds leidt tot steeds grotere bedrijven, daarnaast zijn tractoren en landbouwmachines langzaam maar zeker groter en breder geworden. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor het gebruik van plattelandswegen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke gevolgen schaalvergroting in de melkveehouderij heeft op het plattelandsverkeer. De bijdrage is bedoeld voor beleidsmakers en adviseurs die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, milieu en verkeer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.