Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380170
Title Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of een stap in de menselijke evolutie
Author(s) Lengkeek, J.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852735 - 24
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Inaugural/farewell address
Publication year 2009
Keyword(s) toerisme - toeristisch onderzoek - toeristische wetenschap - sociologie van het toerisme - culturele verandering - reizen - openbare redes - tourism - tourism research - tourism theory - sociology of tourism - cultural change - travel - public speeches
Categories Tourism
Abstract Een afscheidsrede vind ik een goede aanleiding om terug blikken op een idee, een begrip, dat op mijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat ik hiervoor heb gekozen is ‘Homo Ludens’, de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met de gelijkluidende titel. Het toerisme is een van de belangrijkste velden van mijn onderzoek geweest, als hoogleraar, maar ook in jaren die daaraan voorafgingen. In mijn afscheidsrede wil ik een evolutionair perspectief voorleggen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.