Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380408
Title Natuurakkers in het Buytenland : bedrijfsconcepten voor het samengaan van natuur en akkerbouw
Author(s) Vogelzang, T.A.; Kloen, H.; Westerink - Petersen, J.; Janssens, S.R.M.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086153299 - 121
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - bedrijfssystemen - natuurbescherming - landverdeling - landgebruik - landschap - nederland - begrippen - agrarisch natuurbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - farms - farming - farming systems - nature conservation - land diversion - land use - landscape - netherlands - concepts - agri-environment schemes - zuidhollandse eilanden
Categories Farm Management
Abstract In de Albrandswaard wordt de komende jaren door de provincie Zuid-Holland een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 600 ha in omvang ontwikkeld, getiteld 'Landschapspark Buytenland'. Dit in het kader van de PKB Mainport ontwikkeling Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft nu aan LEI, Alterra en CLM gevraagd om enkele bedrijfsconcepten te ontwikkelen voor 'natuurakkers'. Het gaat hierbij om de concepten voor het samengaan van akkerbouw en natuur onder regie van de akkerbouwer. Deze studie geeft inzicht in de wijze waarop natuurakkers in het Landschapspark Buytenland kunnen worden vormgegeven als levensvatbaar bedrijf (zowel bedrijfseconomisch, ruimtelijk als organisatorisch). De studie dient ook als bouwsteen voor de discussie met landbouwers en andere omgevingspartijen voor de concrete invulling van de natuurakkers. De volgende concepten staan centraal: Natuurproductiebedrijf De Molenpolder; Boeren voor natuur; Coöperatief natuurbedrijf De Graanschuur
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.