Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380456
Title Haal meer uit de bemesting met het oog op plant én milieu : nuttige tips voor effectieve bemesting van boomkwekerijgewassen in de volle grond
Author(s) Reuler, H. van; Geers, F.A.M.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie 426) - 16
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) boomkwekerijen - kunstmeststoffen - mestgiften - grondverbeteraars - wetgeving - stikstofmeststoffen - normen - richtlijnen (directives) - milieubeheer - bemesting - vollegrondsteelt - mestbeleid - Nederland - forest nurseries - fertilizers - dressings - soil amendments - legislation - nitrogen fertilizers - standards - directives - environmental management - fertilizer application - outdoor cropping - manure policy - Netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Ornamental Woody Plants
Abstract In 2006 is de nieuwe mestwetgeving ingevoerd. Het doel daarvan was om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor de boomkwekerij zijn relatief laag. Hierdoor is het voor de kwekers noodzaak om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de toegestane stikstofgebruiksruimte
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.