Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380499
Title Bodemkundig-geologische inventarisatie van de gemeente Winterswijk
Author(s) Bosch, M. van den; Brouwer, F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1797) - 38
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bodemkarteringen - geologie - nederland - kaarten - achterhoek - gelderland - soil surveys - geology - netherlands - maps - achterhoek - gelderland
Categories Soil Classification
Abstract Voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van Nationaal Landschap, Euregio, EHS, waterbeheer en natuurontwikkeling wil de gemeente Winterswijk op perceelsniveau inzicht hebben in de kwaliteit van de bodem. Daartoe heeft de gemeente opdracht gegeven alle bestaande bodeminformatie samen te voegen tot een gedetailleerde en geïntegreerde bodemkaart en geologische kaart. Negen bodemkaarten uit het archief van Alterra en ca. 3200 geologische boringen uit het archief van het Geologisch Veldlaboratorium Winterswijk zijn hiervoor verwerkt. De benodigde informatie is zowel analoog als digitaal aan de gemeente verstrekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.