Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380623
Title Omgaan met digitale nationale beleidskaarten
Author(s) Vullings, L.A.E.; Blok, C.; Vonk, G.A.; Heusden, M. van; Huisman, A.; Linge, J.M. van; Keijzer, S.; Oldengarm, J.; Bulens, J.D.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 141) - 44
Department(s) Centre Geo-information
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) kaarten - interpretatie - overheidsbeleid - nederland - geografische informatiesystemen - visualisatie - maps - interpretation - government policy - netherlands - geographical information systems - visualization
Categories Geographical Information Systems
Abstract In dit werkdocument worden de resultaten besproken van een casestudy die onderdeel is van het project GeO3 - Omgaan met onzekerheid binnen Ruimtelijke Ordening. De directie Platteland van het ministerie van LNV heeft bij het publiceren van het meerjarenprogramma van Agenda Vitaal Platteland geen digitale viewer gepubliceerd omdat men bang was voor verkeerde interpretatie van de digitale kaarten. In dit project is gekeken naar methoden en cartografische oplossingen om voortaan zonder angst voor misinterpretaties digitale nationale beleidskaarten te kunnen verspreiden. De oplossing is gezocht in het opstellen van een handreiking, zodat kaarten ook daadwerkelijk weergeven wat er bedoeld is door de maker.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.