Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380786
Title De Bosatlas van Ondergronds Nederland
Author(s) Vries, F. de; Camarasa, M.
Source Groningen : Noordhoff - ISBN 9789001122454 - 96
Department(s) SS - Soil Geography
Publication type Book aimed at the general public
Publication year 2009
Keyword(s) geologie - grondwater - archeologie - energie - natuurlijke hulpbronnen - geomorfologie - infrastructuur - landgebruik - nederland - natuur - geology - groundwater - archaeology - energy - natural resources - geomorphology - infrastructure - land use - netherlands - nature
Categories Atlases (General) / Geology (General)
Abstract De ondergrond van Nederland is bijzonder. Geen enkel land met zo’n slappe ondergrond is tegelijk zo dichtbevolkt. En vrijwel geen ander land in Europa beschikt over een gasvoorraad met zo’n enorme omvang. Maar liefst 400.000 keer boorden geologen een gaatje in de Nederlandse bodem, meestal tot een meter of tien diep, een enkele keer zelfs zes kilometer. Alle kennis die dat opleverde, is in deze atlas overzichtelijk weergegeven in beelden en kaarten. Acht hoofdstukken geven een kleurrijk beeld van alles wat normaal gesproken onzichtbaar blijft: bodem- en gesteentelagen vol aardgas, grondwater, voedingsstoffen, bodemenergie, metselzand, Romeinse resten, metrotunnels en elektriciteitskabels. Ook nemen we de lezer mee op een reis door de tijd, die Nederland 300 miljoen jaar geleden begon in een Surinaams tropenbos, om via een Afrikaanse zoutvlakte en een Mediterrane binnenzee te eindigen aan de voet van een reusachtige gletsjer. Deze nieuwe Bosatlas ontcijfert de kilometersdikke bodemlagen die zich gaandeweg onder onze voeten ophoopten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.