Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380986
Title Verruigt de Boschplaat? 52 jaar vegetatie-ontwikkeling op een onbeweide kwelder
Author(s) Sykora, K.V.; Martens, R.; Zuurbier, A.; Roozen, T.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)5. - ISSN 1572-7610 - p. 25 - 28.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) vegetatie - kustgebieden - kweldergronden - nederlandse waddeneilanden - vegetation - coastal areas - salt marsh soils - dutch wadden islands
Categories Plant Ecology
Abstract De Nederlandse kwelders zijn van zeer grote internationale betekenis. Dit geldt zeker voor de Boschplaat op Terschelling die in 1970 de status van Europees Natuurreservaat kreeg. Tot 1929 bestond de Boschplaat uit een onbegroeide zandplaat met daarop vijf door kreken gescheiden duincomplexen. Bij storm was het gebied toegankelijk voor de Noordzee. Daaraan kwam tussen 1931 en 1937 een einde door de geleidelijke aanleg van de bijna 8 km kilometer lange ‘stuifdijk’, een kunstmatige zeereep. Daardoor kon alleen de Waddenzee dit gebied bij hoogwater nog overspoelen en er slib afzetten waardoor een uitgestrekt kweldersysteem ontstond. Afgezien van een klein deel werd het gebied niet beweid. Aan de hand van permanente transecten is te zien hoe de vegetatie zich na een halve eeuw heeft ontwikkeld, zoals bv. kweldergras, slijkgras, zeealsem, zeekweek en zandhaver
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.