Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381048
Title Vegetatiekundige inventarisatie en erosiebestendigheid van de waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem
Author(s) Schaffers, A.P.; Huiskes, H.P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1885) - 136
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) vegetatie - karteringen - inventarisaties - planten - graslanden - erosiegevoeligheid - dijken - erosie - waterschappen - natuurbeheer - gelderland - utrecht - vegetation - surveys - inventories - plants - grasslands - erodibility - dykes - erosion - polder boards - nature management - gelderland - utrecht
Categories Vegetation Research / Nature Management (General)
Abstract Dit rapport verwoordt de bevindingen van het onderzoek naar vegetatiekundige samensteling en erosiebestendigheid van de graslanden op kades en dijken in het werkgebied van waterschap Vallei en Eem. De erosiebestendigheid van de grasmat is beschreven aan de hand van het voorschrift toetsen op veiligheid 2006 (VTV 2006). De overige kades zijn beschreven vanuit een vegetatiekundig oogpunt met aandacht voor beheerproblematiek als ruigte soorten en graslandproductie. De beheerder wordt per kadevak geadviseerd over het behoud van de actuele natuurwaarde, interessante soorten, lokale problemen als open plekken en de mogelijkheden voor verbetering van de vegetatie ter plekke. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de monitoring van de natuurwaarde en kwaliteit van graslanden op waterkeringen vorm te geven in. Voor de waterkeringen in het noorden van het beheergebied van het waterschap wordt een advies geven hoe om te gaan met actuele natuur waarden bij de aanstaande reconstructie van deze dijkvakken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.