Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381176
Title Planttemperatuur in relatie tot omgevingsfactoren: metingen voor mogelijke toepasseing in klimaatregeling
Author(s) Baas, R.; Warmenhoven, M.G.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 28
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) potplanten - temperatuur - milieufactoren - meting - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - binnenklimaat - pot plants - temperature - environmental factors - measurement - protected cultivation - cultural methods - indoor climate
Categories Cultivation, Cultural Methods
Abstract Onderzocht is in hoeverre het gebruik van planttemperatuur relevante informatie kan leveren die uiteindelijk in een kasklimaatregeling gebruikt zou kunnen worden. Hiertoe zijn temperatuurmetingen uitgevoerd om de optredende plaatselijke en tijdelijke variatie binnen een kas te bepalen. Naast metingen met thermokoppels en infraroodsensoren, zijn met een infraroodscanner thermografische beelden gemaakt. De plaatselijke variatie was met name gering onder omstandigheden waarbij directe zonneinstraling afwezig was. Meting onder omstandigheden zonder directe instraling komt de representativiteit van planttemperatuurmetingen daarom ten goede. De bladtemperatuur was lager dan de bloemtemperatuur bij gerbera en Anthurium, en was in het algemeen ook lager dan de kasluchttemperatuur. Naast invloed van de verdamping speelde de nabijheid van assimilatielampen hierbij een rol: een verhoging van de lichtintensiteit met 50 μmol/m2.s (ca. 4500 lux) verhoogde bij gerbera de blad- of bloemtemperatuur met ca. 1.5 0C.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.