Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381289
Title Aanvullende analyses prioritaire KRW-stoffen in vissen, aal en blankvoorn
Author(s) Kotterman, M.J.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/08) - 20
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) palingen - rutilus rutilus - anguillidae - chemicaliën - sporenelementen - bemonsteren - kaderrichtlijn water - eels - rutilus rutilus - anguillidae - chemicals - trace elements - sampling - water framework directive
Categories Fisheries / Water Pollution
Abstract In dit project zijn alen van negen locaties, bemonsterd in de late lente, geanalyseerd op de “nieuwe” KRW prioritaire stoffen; kortketenige gechloreerde paraffinen (SCCP short chain chlorinated paraffins), pentabromodiphenyl ethers (PBDE) en butyltinverbindingen (TBT). Blankvoorn van vijf overeenkomende locaties, bemonsterd in eind september, begin oktober, zijn geanalyseerd op dezelfde stoffen, inclusief de standaard-contaminanten van het MWTL-aal programma (PCB’s en OCP’s). De alen zijn geanalyseerd op basis van de visfilet, de blankvoorns zijn als hele vis geanalyseerd. In beide vissoorten zijn organische contaminanten goed meetbaar, afhankelijk van de locatie. In minder vervuilde gebieden zijn de concentraties soms beneden de rapportage-grens, vooral bij aal. In blankvoorn waren de concentraties van organische contaminanten op vetbasis soms hoger dan in de aal. Dit was vooral opvallend voor een aantal PBDE’s als ook TBT.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.