Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381299
Title Marine Protected Areas and commercial fisheries: the existing fishery in potential protected areas, and a modelling study of the impact of protected areas on North Sea Plaice
Author(s) Dekker, W.; Deerenberg, C.M.; Daan, N.; Storbeck, F.; Brinkman, A.G.
Source IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C066/09) - 50
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) natuurbeleid - eu regelingen - zeereservaten - habitatrichtlijn - visserij-ecologie - visserij - scenario-analyse - noordzee - nature conservation policy - eu regulations - marine protected areas - habitats directive - fisheries ecology - fisheries - scenario analysis - north sea
Categories Fisheries / Nature Conservation Policy
Abstract Dit rapport presenteert resultaten van onderzoek, dat in 2005/2006 is uitgevoerd. In het kader van de Europese Vogel en Habitat Richtlijnen dienen lidstaten te beschermen gebieden op zee aan te wijzen, wat mogelijk zou leiden tot beperkingen van visserijactiviteiten in deze gebieden. De vraag was, welke invloed dit zou hebben op de vis en visserij. In dit onderzoek is enerzijds een statische beschrijving opgesteld van de visserijinspanning en de vangsten in de voorgestelde gebieden, en is anderzijds een eerste analyse (simulatie-model) opgezet van het lange-termijn effect op migrerende vis (schol). Dit onderzoek werd eind 2006 afgerond met een concept-rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.