Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381549
Title Financieringslasten op melkveebedrijven
Author(s) Jager, J.H.
Source Agri-monitor 2009 (2009)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - financiële planning - inkomen - dairy farming - dairy farms - farm management - financial planning - income
Categories Farm Management
Abstract Het merendeel van de agrarische bedrijven kan zich zonder vreemd vermogen niet optimaal ontwikkelen. De investeringen in vooral quotum, stallen en grond zijn zodanig hoog dat deze meestal niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden. Bedrijven met relatief hoge rentelasten zijn groter, bevinden zich over het algemeen kort na de overname en hebben een hoger inkomen uit het bedrijf
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.