Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381790
Title Effectieve kolonisatie van aardappelplanten door Dickeya-soorten (Erwinia chrysanthemi) : themanummer fytobacteriologie
Author(s) Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L.; Velvis, H.
Source Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 171.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
PRI BIOINT Ecological Interactions
PRI Crop and Production Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) bacterieziekten - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - pathogenen - plantenziekteverwekkers - vermeerderingsmateriaal - pootknollen - aardappelen - oogstverliezen - pootaardappelen - bacterial diseases - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - pathogens - plant pathogens - propagation materials - seed tubers - potatoes - yield losses - seed potatoes
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract De bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Pectobacterium en Dickeya (Erwinia)- soorten, berokkenen grote schade aan de pootaardappelteelt. Bij PRI en HZPC wordt onderzoek verricht naar de verspreiding van deze pathogenen tijdens teelt- en (na)oogst. Het was al bekend dat er bij aanwezigheid van rotte knollen, tijdens teelt en (na)oogst, versmering van pootgoed kan plaatsvinden. Getracht is de vraag te beantwoorden hoe verspreiding tijdens de teelt kan plaatsvinden, zowel boven- als via ondergrondse delen van de plant
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.