Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 382300
Title Noordzeereservaten
Author(s) Lindeboom, H.J.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)5. - ISSN 1572-7610 - p. 10 - 11.
Department(s) Wageningen Marine Research
Aquatic Ecology and Water Quality Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) habitats - ecologie - geomorfologie - noordzee - aquatische ecologie - zeereservaten - habitats - ecology - geomorphology - north sea - aquatic ecology - marine protected areas
Categories Marine Ecology
Abstract De afgelopen decennia begint het besef door te dringen dat het groeiende menselijke gebruik van de zee grote effecten heeft op het mariene milieu. Ongebreideld doorgaan met visserij en ander grootschalig gebruik leidt tot de teloorgang van unieke en waardevolle zeesystemen. In de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie van vorig jaar juni staat als uitgangspunt: ¿Het mariene milieu is een kostbaar erfgoed dat moet worden beschermd, behouden en waar mogelijk hersteld¿.¿ Ook Nederland zal zich hieraan moeten houden. Daarom heeft het ministerie van LNV verschillende gebieden aangewezen als zeereservaten: Natura2000-gebieden in de Noordzee. Waarschijnlijk zal vooral de visserij in die gebieden moeten veranderen. Meer valt er te lezen in: "Ecologische atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.