Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 382577
Title Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water
Author(s) Breeman, G.E.; Goverde, H.J.M.; Termeer, C.J.A.M.
Source Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - 318
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 2009
Keyword(s) waterbeheer - plattelandsplanning - agrarische planning - duurzaamheid (sustainability) - plattelandsontwikkeling - milieubeheer - netwerken (activiteit) - beleid - nederland - governance - landschapsbeheer - publiek-private samenwerking - water management - rural planning - agricultural planning - sustainability - rural development - environmental management - networking - policy - netherlands - governance - landscape management - public-private cooperation
Categories Public Administration (General) / Environmental Sciences (General) / Land Use Planning
Abstract Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal waterbeheer staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Alle auteurs van het boek zijn verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center en doen zelf onderzoek naar de praktijken van governance in de groene en blauwe ruimte
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.