Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 382882
Title Het Nederlandse landschap in de ogen van de buitenlandse toerist
Author(s) Jacobs, M.H.; Breman, B.C.; Li Chunxiao, ; Gravendeel, A.; Kapper, A.; Klingen, K.; Li Nanfu, ; Yang Yuelong,
Source Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 37 - 47.
Department(s) Landscape Centre
Cultural Geography
MGS
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2009
Keyword(s) landschap - toeristen - toerisme - toeristische attracties - toeristisch onderzoek - toerismebeleid - nederland - landschapsbeleving - omgevingspsychologie - landscape - tourists - tourism - tourist attractions - tourism research - tourism policy - netherlands - landscape experience - environmental psychology
Categories Tourism / Landscape Architecture (General)
Abstract De doelen van dit onderzoek waren om te achterhalen hoe belangrijk het Nederlandse landschap is te midden van de verscheidene beweegredenen van buitenlandse toeristen om Nederland te bezoeken, en welke Nederlandse landschappen en landschapselementen door buitenlandse toeristen het hoogst worden gewaardeerd. Onder buitenlandse toeristen is een enquête afgenomen, waarmee motieven om Nederland te bezoeken zijn onderzocht, alsmede de waardering die zij hebben voor verschillende typen Nederlandse landschappen. Het belangrijkste motief om Nederland te bezoeken is 'het opdoen van nieuwe ervaringen'. De typische Nederlandse landschappen die vaak in toeristisch promotiemateriaal worden afgebeeld (polderlandschappen en veenweidegebieden), worden door buitenlandse toeristen het minst gewaardeerd van alle Nederlandse landschapstypen. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten tot reflectie op toerismebeleid, waarin de kwaliteit van het Nederlandse landschap voor buitenlandse toeristen nauwelijks aan bod komt, en toerismemarketing, waarin sprake is van een mismatch tussen enerzijds de wijze waarop het Nederlands landschap wordt gepresenteerd en anderzijds de voorkeuren van buitenlandse toeristen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.