Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 382944
Title Crisis als aanjager van institutionele verandering (liber amicorum Gerrit Meester)
Author(s) Termeer, C.J.A.M.
Source In: Rond de scheidslijn tussen landbouweconomie en landbouwpolitiek / Masselink, H., Silvis, H., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861231 - p. 103 - 110.
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Chapter in book aimed at the general public
Publication year 2009
Keyword(s) besluitvorming - intensieve veehouderij - zandgronden - reconstructie - decision making - intensive livestock farming - sandy soils - reconstruction
Categories Land Use Planning
Abstract In de theorieën over institutionele veranderingen spelen crises een belangrijke rol. Een crisis kan een kans bieden voor het doorvoeren van een ingrijpende beleidswijziging. Dit is tijdens de varkenspestcrisis van 1997 ook geprobeerd en heeft politiek gezien veel opgeleverd. Althans: op kortere termijn gezien. Op langere termijn gezien is de crisis aangewend om aandacht te krijgen voor ontwikkelingen die we al langer waarnamen en belangrijk vonden. Deze bijdrage is een bewerking van Breeman en Termeer (2009)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.