Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 383549
Title Politieke besluitvorming over het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in de Gemeente Horst aan de Maas
Author(s) Termeer, C.J.A.M.; Lieshout, M. van; Breeman, G.E.; Pot, W.D.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bestuurskunde - 54
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) regionale planning - intensieve veehouderij - landgebruiksplanning - besluitvorming - reconstructie - midden-limburg - regional planning - intensive livestock farming - land use planning - decision making - reconstruction - midden-limburg
Categories Land Use Planning
Abstract LOGs (landbouwontwikkelingsgebieden) maken onderdeel uit van het landelijke reconstructiebeleid. Bijzonder voor Horst aan de Maas is dat een aantal agrarische ondernemers heeft aangegeven een zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in dit gebied te willen vestigen. Hoewel de vergunningen nog niet zijn afgegeven, heeft de goedkeuring van de gebiedsvisie tot veel commotie geleid. In de aanloop naar de besluitvorming heeft vooral de mogelijke vestiging van het NGB tot veel maatschappelijke onrust en protesten geleid. De protesten hadden vooral betrekking op mogelijke gezondheidsrisico’s van fijnstof en MRSA (de ziekenhuisbacterie), de aantasting van het karakter van het landelijk gebied door een dergelijke grootschalige onderneming, de (stank)overlast en toename van verkeer(sonveiligheid). Daarnaast zijn er ook fundamenteel ethische bezwaren tegen het op een grootschalige manier houden van dieren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.