Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 383908
Title Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys
Author(s) Mücher, C.A.
Source Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman; Joop Schaminee, co-promotor(en): Bob Bunce. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854531 - 269
Department(s) Centre Geo-information
Plant Ecology and Nature Conservation
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) landschap - remote sensing - karteringen - habitats - geografische verdeling - modellen - monitoring - europa - vegetatiemonitoring - landschapsanalyse - veldwerk - ruimtelijke modellen - ruimtelijke analyse - modelleren - landgebruiksmonitoring - landscape - remote sensing - surveys - habitats - geographical distribution - models - monitoring - europe - vegetation monitoring - landscape analysis - field work - spatial models - spatial analysis - modeling - land use monitoring
Categories Remote Sensing / Plant Ecology
Abstract De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de ruimtelijke verspreiding en omvang van Europese landschappen en habitats en hun monitoring. In een bredere context gaat het om monitoring van de biodiversiteit met behulp van remote sensing bestaande uit het analyseren van satellietbeelden en gebruikmakend van additionele Europese digitale milieubestanden, GIS technieken en veldgegevens. Deze methoden zijn verdienstelijk, maar hebben ook beperkingen vooral bij het karteren van kleine en gefragmenteerde habitats en het monitoren van geleidelijke veranderingen daarin. Daarom is het gebruik van additionele en gestandaardiseerde veldmethodieken noodzakelijk om verschillende componenten van Europese landschappen te monitoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.