Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 384046
Title The aquatic ecotoxicology of the synthetic pyrethroids: from laboratory to landscape
Author(s) Maund, S.J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Paul van den Brink, co-promotor(en): Theo Brock. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855002 - 188
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
Alterra - Centre for Water and Climate
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) pesticiden - toxiciteit - pyrethroïden - aquatisch milieu - risicoschatting - ecotoxicologie - aquatische ecosystemen - pesticides - toxicity - pyrethroids - aquatic environment - risk assessment - ecotoxicology - aquatic ecosystems
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Aquatic Ecology
Abstract Synthetische pyrethroïden (SPs) hebben voor een doorbraak in de bestrijding van insectplagen gezorgd door hun breed-spectrum werkzaamheid bij lage doseringen, terwijl ze een relatief lage toxiciteit hebben voor zoogdieren. Bezorgdheid is gerezen omtrent de hoge toxiciteit van SPs voor aquatische organismen in laboratoriumstudies, met name voor vissen en aquatische geleedpotigen. Als gevolg van haar zeer lipofiele eigenschappen zal een groot deel van het pyrethroïde snel uit de waterfase aan organische stof in het sediment gebonden worden, waardoor de blootstelling voor de organismen in de water-kolom relatief laag zal zijn. Het is eerder aangetoond dat de door sorptie veroorzaakte verlaging van de blootstelling de effecten op aquatische organismen onder veldomstandigheden vermindert.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.