Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 384363
Title Blauwalgen: giftig groen
Author(s) Lürling, M.F.L.L.W.; Dam, H. van; Wal, B. van der
Source Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2009 43) - ISBN 9789057734663 - 48
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) cyanobacteriën - waterkwaliteit - oppervlaktewater - toxinen - effecten - volksgezondheid - klimaatverandering - temperatuur - oppervlaktewaterkwaliteit - cyanobacteria - water quality - surface water - toxins - effects - public health - climatic change - temperature - surface water quality
Categories Water Quality
Abstract De laatste paar jaar waren de zomers niet zo heet, maar in de recordwarme zomers van 2003 en 2006 waren de signalen overduidelijk: op veel plaatsen werd intensieve bloei van cyanobacteriën (‘blauwalgen’) gesignaleerd. De laatste decennia is de temperatuur van het Nederlandse oppervlaktewater al een paar graden toegenomen en volgens de gangbare klimaatscenario’s zal de temperatuurstijging nog wel even doorgaan; ten gunste van de cyanobacteriën. Behalve visuele, geur- en stankoverlast zijn cyanobacteriën bekend om de productie van gifstoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Maar ook blijken de cyanobacteriën aan de basis van de evolutie van het leven op aarde te staan, met een voor zulke primitieve organismen opvallen rijkdom aan vormen. De verschillende soorten zijn aangepast aan het leven in een groot aantal, soms zeer verschillende milieus, van droge woestijnbodems tot in hete bronnen. In deze brochure wordt de achtergrondkennis over cyanobacteriën op een rijtje gezet, niet alleen ten behoeve van de bestuurders, de makers van het waterbeleid en de waterbeheerders, maar ook voor de onderzoekers. Gezamenlijk spannen deze groeperingen zich in diverse verbanden in om vat te krijgen op de precieze mechanismen die de bloei van cyanobacteriën veroorzaken, om de aard en werking van de gifstoffen te achterhalen en om voorspellingsmodellen voor cyanobacteriën te ontwikkelen. Dat om de gezondheidsrisico’s van de cyanobacteriën zoveel mogelijk het hoofd te bieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.