Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 384687
Title Plant - Microbiele Brandstofcel (MFC): exudate productie : het optimaliseren van wortelexudatie met een split-root systeem
Author(s) Khodabaks, M.; Blok, C.; Berg, C.C. van den; Snel, J.F.H.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture - 13
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - kassen - exudaten - wortelexudaten - secreties - aminozuren - organische zuren - micro-organismen - organische stof - suikers - koolhydraten - teelt onder bescherming - microbiële brandstofcellen - glastuinbouw - biobased economy - crop enterprises - greenhouses - exudates - root exudates - secretions - amino acids - organic acids - microorganisms - organic matter - sugars - carbohydrates - protected cultivation - microbial fuel cells - greenhouse horticulture
Categories Energy
Abstract De plant microbiële brandstofcel of Plant Microbial Fuel Cell (Plant$MFC) is een technologie die het op basis van een nieuw principe mogelijk maakt direct elektriciteit of biofuels aan een plant te onttrekken, zonder dat deze geoogst hoeft te worden (Strik en Helderman, 2004). Levende planten zetten door fotosynthese zonne-energie om in energiehoudende biomassa zoals eiwitten, suikers, zetmeel, cellulose en ligine. Van de netto vastgelegde koolstof wordt doorgaans een fractie van 40 tot 60 % naar de wortels getransporteerd. Van de hoeveelheid koolstof getransporteerd naar het wortelstelsel wordt door planten een fractie van 50 tot 70 % uitgescheiden naar de bodem in oplosbare vorm (exudaten en secreties). Deze exudaten en secreties bestaan onder andere uit suikers, aminozuren, organische zuren en koolhydraten welke gemakkelijk door micro-organismen kunnen worden omgezet. De uitgescheiden organische stof kan deels door natuurlijk voorkomende micro-organismen worden omzet in electriciteit. Als deze electriciteit in de een of ander vorm wordt opgevangen en benut is sprake van een MFC. In een MFC is het zaak het aandeel en de activiteit van de electriciteit producerende micro-organismen hoog te maken en te houden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.