Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 384976
Title Veranderingen in avifauna en flora van de noordelijke Gelderse Vallei
Author(s) Gleichman, J.M.; Nijs, L.J. de; Berendse, F.
Source De Levende Natuur 110 (2009)7. - ISSN 0024-1520 - p. 346 - 351.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) vogels - flora - plantengemeenschappen - gelderse vallei - birds - flora - plant communities - gelderse vallei
Categories Plant Ecology / Aves
Abstract Zowel in het begin van de jaren 1970 (voor vogels) en rond 1980 (voor planten) als in 2002 zijn inventarisaties uitgevoerd in het noordwesten van de provincie Gelderland in de gemeenten Nijkerk, Putten en Barneveld. In grote lijnen is het oorspronkelijke landschap hier nog steeds zichtbaar. Door de inventarisaties te vergelijken werd het mogelijk om grote veranderingen in biodiversiteit vast te stellen. Het gebied lijkt representatief te zijn voor de ontwikkeling van natuurwaarden in het landelijk gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.