Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 385579
Title Slibverwerking met wormen: toepasbaar voor RWZI’s?
Author(s) Hendrickx, T.L.G.; Temmink, B.G.; Elissen, H.J.H.; Buisman, C.J.N.
Source Afvalwaterwetenschap 8 (2009)4. - ISSN 1568-3788 - p. 284 - 292.
Department(s) Environmental Technology
WIMEK
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2009
Keyword(s) afvalwater - afvalwaterbehandeling - rioolslib - biologische technieken - wormen - lumbricidae - economische haalbaarheid - economische analyse - zuiveringsinstallaties - slibzuivering - aquatische wormen - waste water - waste water treatment - sewage sludge - biological techniques - helminths - economic viability - economic analysis - purification plants - sludge treatment - aquatic worms
Categories Waste Water Treatment
Abstract De verwerking van afvalslib uit biologische zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater is kostbaar en de uiteindelijke verwerkingsmethode is veelal verbranding. Met behulp van aquatische wormen kan de hoeveelheid afvalslib worden gereduceerd, de ontwaterbaarheid ervan worden verbeterd en een gedeelte van de nutriënten worden teruggewonnen door de groei van wormenbiomassa. Een nieuw ontwerp voor een wormenreactor, geschikt voor opschaling, is succesvol getest in het lab. Bij relatief kleine RWZI's is het te verwachten voordeel het grootst, gezien de hoge transportkosten van ingedikt slib naar de centrale slibverwerkingsinstallaties en juist hierin kan veel voordeel behaald worden met een wormenreactor. Het economisch perspectief voor de toepassing van een wormenreactor bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van 35.000 i.e. wordt in dit artikel beschreven en is veelbelovend. Voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie zijn echter de ervaringen met een pilot reactor nodig, zoals optimalisatie van het indikken van wormenkeutels. Het economisch perspectief van een wormenreactor valt nog veel gunstiger uit wanneer de geproduceerde wormenbiomassa een hoogwaardige toepassing heeft, zoals visvoer voor consumptievis. Dit zou echter slechts een optie voor schone slibsoorten kunnen zijn, zoals die uit bepaalde voedingsindustrieën
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.