Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 385936
Title Ons cultuurhistorisch landschap verankerd in schilderijen
Author(s) Bos, E.J.
Source Vakblad Groen Onderwijs 65 (2009)7/8. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 31.
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) landschapsarchitectuur - cultureel erfgoed - ruimtelijke ordening - behoud - schilderijen - kunst - landschapsbescherming - belevingswaarde - landschapsbeleving - landscape architecture - cultural heritage - physical planning - preservation - paintings - arts - landscape conservation - experiential value - landscape experience
Categories Landscape Architecture (General) / Arts (General)
Abstract Het Nederlandse landschap is door de eeuwen heen door vele kunstschilders vastgelegd. Dit geeft ons landschap een internationaal unieke cultuurhistorische waarde. Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid richt zich ten aanzien van landschapsbehoud echter voornamelijk op ecologie en recreatie. Dit artikel pleit ervoor om het behoud van schilderachtige landschappen expliciet onderdeel te laten zijn van het beleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.