Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386068
Title Vissen in poldersloten. Dl. 2: Inrichting- en beheermaatregelen in polder Lakerveld en polder Zaans Rietveld ten gunste van poldervissen
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Jong, T. de; Pellikaan, G.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1945) - 63
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) sloten - baggeren - onderhoud - vissen - biodiversiteit - polders - natuurtechniek - aquatische ecosystemen - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - vijfheerenlanden - ditches - dredging - maintenance - fishes - biodiversity - polders - ecological engineering - aquatic ecosystems - zuid-holland - agri-environment schemes - vijfheerenlanden
Categories Farm Management / Aquatic Ecology
Abstract In 2005-2006 heeft het project ‘Vissen in poldersloten - De invloed van baggeren in ‘dichte’ en open sloten op vissen en amfibieën’ plaats gevonden. De resultaten van dat project zijn vertaald naar praktische handvatten voor inrichting- en beheermaatregelen. In dit vervolg project ‘Vissen in poldersloten deel 2’ zijn inrichting- en beheermaatregelen uitgevoerd ten behoeve van visfauna in polder Zaans Rietveld (Alphen a/d Rijn) en polder Lakerveld. Daarnaast worden in de praktijk door verschillende beheerders in het veld maatregelen getroffen voor poldervissen. Maatregelen die vaak op gevoel zijn uitgevoerd, zonder onderbouwing en samenhang. Monitoring op effect van deze maatregelen blijven vaak achterwege, maar anekdotisch is vaak aangetoond dat deze maatregelen succesvol (kunnen) zijn. Om deze inrichtingsmaatregelen voor een breder publiek toegankelijk te maken zijn deze in het laatste hoofdstuk gepresenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.