Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386326
Title Flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit; meten is weten - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit.
Author(s) Erbrink, H.J.; Hofschreuder, P.; Jansen, S.; Kuypers, V.H.M.; Maerschalck, B. de; Ruyten, F.; Vries, E.A. de; Wolff, J.
Source Delft : Innovatieprogramma NederLandBovenWater (Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat DVS-2009-013) - 197 p.
Department(s) Meteorology and Air Quality
Landscape Centre
Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Abstract In dit document worden de resultaten gepresenteerd van een meetproef langs de A50 bij Valburg-Heteren waar de effecten van een beplantingsstructuur op de luchtkwaliteit zijn gemeten. Voor fijnstof (PM10) is geen aanwijzing gevonden dat vegetatie belangrijke hoeveelheden afvangt. Voor stikstofdioxide (NO2) is sprake van een beperkte afname. Voor beide stoffen geldt dat vlak achter de vegetatie een verhoogde concentratie is gemeten. Voor fijnstof is een second opinion uitgevoerd waarbij een maximale reductie achter een vegetatie bestaande uit Grove Dennen is gemeten van 10%, ref: DVS-006-2009. Voor de modellering van vegetatie is een model beschikbaar. De modelresultaten laten hetzelfde beeld zien als de metingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.