Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386489
Title Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken
Author(s) Didderen, K.; Dekkers, T.B.M.; Verdonschot, P.F.M.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)23. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) waterlopen - neerslag - afvoer - aquatisch milieu - trichoptera - ecologische verstoring - macrofauna - aquatische ecologie - streams - precipitation - discharge - aquatic environment - trichoptera - ecological disturbance - macrofauna - aquatic ecology
Categories Climatic Change / Freshwater Ecology
Abstract De verwachting is dat neerslagextremen door de opwarming van de aarde vaker zullen gaan voorkomen. Dat zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van dergelijke weersextremen op organismen in laaglandbeken. Daarom is in het kader van het Europese project Euro-limpacs onderzocht wat de effecten van piekafvoeren zijn op het gedrag en de habitatvoorkeur van kokerjuffers. Uit het onderzoek blijkt dat bij verstoring drift toeneemt en soorten specifiek gedrag vertonen. Zandtransport verstoort alle soorten kokerjuffers. Bij herinrichting van beken en bij beken waarvan de hydrologie en morfologie niet op orde zijn, zou zandtransport daarom moeten worden voorkomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.