Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386675
Title Energie- en eiwitbehoefte van schapen
Author(s) Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Schapen ) - 42
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) schapen - energiebehoefte - eiwitbehoefte - schapenvoeding - voedingsnormen - sheep - power requirement - protein requirement - sheep feeding - feeding standards
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen, omdat geconstateerd is dat voor sommige onderdelen (door onvoldoende goede literatuurbronnen) de deskundigheid van een expertpanel nodig is om goed onderbouwde keuzes te maken. Samen met de bevindingen van dit expertpanel zal de inhoud van dit rapport leiden tot een CVB-documentatierapport, op basis waarvan een herziening van de voedernormen voor schapen in het CVB-Tabellenboek Veevoeding zal worden overwogen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.