Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386756
Title IMBOD : synchronisatie van de gegevens over bodem en ondergrond
Author(s) Vries, F. de; Boorder, N.J. de; Brouwer, F.; Groot, J.J.; Kiden, P.; Leeters, E.E.J.M.; Maring, L.; Mol, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1960) - 53
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bodemkarteringen - bodemmorfologische kenmerken - bodemsamenstelling - bodemprofielen - ondergrond - geologie - databanken - informatiesystemen - vergelijkingen - kaarten - bodemkwaliteit - soil surveys - soil morphological features - soil composition - soil profiles - subsoil - geology - databases - information systems - comparisons - maps - soil quality
Categories Soil Science (General)
Abstract In de BIS-database van Alterra en de DINO-database van TNO is veel informatie opgeslagen over de bodem en de ondergrond van Nederland. Deze databases zijn jaren geleden ontstaan vanuit verschillende achtergronden. Daardoor komen er verschillen voor bij de indelingen en terminologie voor de gegevens. Dit rapport bevat concrete voorstellen om de gegevens in beide databestanden beter op elkaar af te stemmen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.