Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386783
Title Het verkeerde spiegelbeeld
Author(s) Korthals, M.J.J.A.A.
Source In: Het voeden van vertrouwen / Dutilh, C., DUVO - p. 5 - 9.
Department(s) Applied Philosophy Group
MGS
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2009
Keyword(s) houding van consumenten - voedselindustrie - duurzaamheid (sustainability) - voedselproductie - biologische voedingsmiddelen - biologische landbouw - duurzame ontwikkeling - consumer attitudes - food industry - sustainability - food production - organic foods - organic farming - sustainable development
Categories Consumer Studies (General) / Food Industry
Abstract De Stichting Duurzame Voedingsmiddelenketen (DuVo) heeft in dit boekje de aandacht gericht op het vertrouwen van de consument in de voedingsmiddelenindustrie. Dat vertrouwen lijkt onder druk te staan. Daarom nodigde DuVo een aantal deskundigen uit om van gedachten te wisselen over wat er volgens hen aan de hand is. Een deel van hen kwam bijeen tijdens een workshop eerder in 2009. Dit boekje besluit met een verslag van hun bevindingen. Anderen schreven hun aanbevelingen op papier. De resultaten zijn in dit boekje bijeengebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.