Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386801
Title Hormoonverstoring in oppervlaktewater; waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur
Author(s) Lahr, J.; Lange, H.J. de
Source Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2009 38) - ISBN 9789057734588 - 27
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) hormonen - waterverontreiniging - oppervlaktewater - aquatisch milieu - waterorganismen - effecten - nadelige gevolgen - oestrogenen - fauna - toxicologie - hormoonverstoorders - aquatische ecosystemen - ecotoxicologie - hormones - water pollution - surface water - aquatic environment - aquatic organisms - effects - adverse effects - oestrogens - fauna - toxicology - endocrine disruptors - aquatic ecosystems - ecotoxicology
Categories Aquatic Ecology / Water Pollution / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In laboratoria wordt het nodige onderzoek verricht naar de hormonale, of hormoonverstorende werking van een groot aantal stoffen. Van een aantal van deze stoffen is inmiddels aangetoond dat ze in risicovolle concentraties voorkomen in het watermilieu. Maar het is vaak niet bekend wat de daadwerkelijke, waarneembare effecten van deze hormoonverstorende stoffen zijn op (aquatische) organismen. Bij een aantal diersoorten is aangetoond dat de verhouding tussen het aantal mannetjes en vrouwtjes niet meer gelijk is en tevens dat er soms geslachtsverandering optreedt. Dit rapport vat samen wat er op dit ogenblik bekend is over de hormoonverstorende effecten van stoffen op aquatische organismen. Onderzoekers onderscheidden: schelpen en slakken, Kreeftachtigen en insecten, Vissen; Amfibieën; Vogels en zoogdieren (otters)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.