Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386892
Title LOP's in de gemeentelijke praktijk : een beknopte analyse naar de doorwerking van LOP's in 30 gemeenten
Author(s) Wielen, P. van der; Fontein, R.J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI ) - 22
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landschap - regionale planning - investering - plaatselijk bestuur - inventarisaties - landschapsplanning - gemeenten - landscape - regional planning - investment - local government - inventories - landscape planning - municipalities
Categories Land Use Planning / Landscape Architecture (General)
Abstract De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10 jaar de LOP's zijn ingebed in bestemmingsplannen of andere lokale en/of gemeentelijke plannen. Elementair inzicht hierin is belangrijk voor een effectieve herziening van de subsidieregeling. Welke overwegingen speelden een rol bij de verschillende keuzes die gemeenten hebben gemaakt in de wijze van doorwerking van het LOP en kan hieruit een les worden getrokken voor de herziening van de nieuwe regeling. Dit vormt de aanleiding voor dit onderzoek uitgevoerd in oktober 2009 als kortlopende vraag in het kader van de Helpdesk Vitaal Landelijk Gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.