Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386958
Title Resistentie in de bodem. Deelrapport project Antibiotica in de bodem
Author(s) Schmitt, H.; Lahr, J.; Bhumibhamon, G.
Source Gouda : Stiching Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem (SKB) (Projectnr: PP8348 ) - 20
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) dierlijke meststoffen - bodemverontreiniging - antibiotica - bodembacteriën - antibioticaresistentie - monitoring - animal manures - soil pollution - antibiotics - soil bacteria - antibiotic resistance - monitoring
Categories Soil Pollution
Abstract Terwijl antibioticum-resistentie in ziekenhuizen en landbouwhuisdieren relatief goed onderzocht is, is veel minder bekend over het optreden van resistentie in het milieu. Een mogelijk belangrijke bron van resistentie in het milieu is het uitrijden van mest van intensief gehouden landbouwhuisdieren op landbouwgronden. In deze studie werd een pilot-onderzoek verricht naar de rol van bemesting met varkensdrijfmest voor resistentie in zandige landbouwgronden. Er werd gekozen voor een veld-benadering, waarbij drie bedrijven tijdens de periode van bemesting regelmatig werden bemonstert (vlak voor, en een dag, een week en vier weken na de bemesting). Op elk bedrijf werd in de nabijheid van de veldlocatie ook een referentielocatie gekozen, om de lange termijn effecten van bemesting te kunnen vergelijken met een soortgelijke, maar niet bemestte grond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.