Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387150
Title Project 8: prevalentieschatting en risicofactorenanalyse MRSA bij varkens
Author(s) Broens, E.M.; Graat, E.A.M.; Jong, M.C.M. de; Meijerink, M.; Broek, I.V.F. van den; Cleef, B.A.G.L. van; Huijsdens, X.W.; Mevius, D.J.; Oosterom, R.A.A. van; Wolf, P. de
Source In: Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon / Wagenaar, J.A., van de Giessen, A.W., Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (RIVM-rapport 330224001) - p. 49 - 68.
Department(s) Quantitative Veterinary Epidemiology
CVI - Divisie Bacteriologie en TSE's
WIAS
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2009
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - infectieziekten - staphylococcus aureus - volksgezondheid - ziekteprevalentie - ziektedistributie - zoönosen - pig farming - pigs - infectious diseases - staphylococcus aureus - public health - disease prevalence - disease distribution - zoonoses
Categories Pigs / Public Health / Infectious Diseases
Abstract Rapport over het voorkomen van MRSA op varkenshouderijen. Geconcludeerd wordt dat MRSA op veel zeugenbedrijven voorkomt en dat de prevalentie stijgt. Grote bedrijven hebben hebben een verhoogd risico. Het risico wordt daarnaast ook nog bepaald door een aantal factoren. Voor wat betreft de besmetting van MRSA door mensen wordt geconcludeerd dat mensen die intensief contact met MRSA-positieve varkens hebben een sterk verhoogd risico hebben om zelf MRSA-positief te zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.