Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387283
Title Van inkomen naar een gevulde portemonnee?
Author(s) Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der
Source Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) agrarische economie - landbouwsector - liquiditeit - bedrijfskapitaal - ondernemerschap - economische crises - agricultural economics - agricultural sector - liquidity - working capital - entrepreneurship - economic crises
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Als gevolg van de economische crisis zal in 2009 een groot aantal land en tuinbouwbedrijven geconfronteerd worden met forse inkomensdalingen. De inkomsten staan onder druk en de rekeningen moeten gewoon betaald worden. Wat betekent dat voor bedrijven op korte termijn? Is er brood op de plank? En wat zijn de consequenties op de langere termijn? Inzage in beschikbare liquiditeiten op het bedrijf is hierbij relevant
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.