Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387450
Title Voorkómen en bestrijden van latent zuur in tulp : huidmondjes en zuur : droge ontsmetting : effect van ethyleen direct na de oogst op zuur
Author(s) Dam, M.F.N. van; Boer, M. de; Gude, H.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 27
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) fusarium - tulipa - tulpen - huidmondjes - ethyleen - kooldioxide - latente infecties - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - nederland - tulips - stomata - ethylene - carbon dioxide - latent infections - plant diseases - agricultural research - ornamental bulbs - netherlands
Categories Tulips / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Latente infecties van zuur in tulp kunnen niet bestreden worden met ontsmettingsmiddelen of fungiciden. Eén verklaring daarvoor is dat na de infectie schimmel in rust gaat. Op deze manier is latent zuur beter bestand tegen fungiciden dan normaal mycelium of kiemende sporen. Een andere verklaring is dat latent zuur niet kan worden bestreden doordat de schimmel in de huidmondjes binnendringt. Door Hans de Wild is (2005, AFSG) is ontdekt dat onder bepaalde omstandigheden (ethyleen, laag zuurstof of hoog CO2-gehalte) de wasprop tijdelijk kan verdwijnen. Fusarium dringt dan de bol binnen via een huidmondje. Onder droge omstandigheden kan de schimmel in zijn latente vorm overgaan en deze wordt vervolgens afgedekt door de zich herstellende waspropjes. Hierdoor kunnen middelen de schimmel niet bereiken. Dit mechanisme biedt mogelijkheden voor de bestrijding van latent zuur door de waspropjes opzettelijk te laten verdwijnen, door bijvoorbeeld een behandeling met CO2. Hierdoor wordt de latent aanwezige schimmel weer bereikbaar voor fungiciden of ontsmettingsmiddelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.