Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387458
Title Bladvlekken door gebrek of overmaat aan elementen : bemesting tijdens de broei van lelie
Author(s) Slootweg, G.; Kok, B.J.; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 47
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
RIKILT B&T Authenticiteit en Nutrienten
Nursery Stock-Flower Bulbs
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) lilium - lelies - bemesting - forceren van planten - bloembollen - lilies - fertilizer application - forcing - ornamental bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In de broei van lelies worden regelmatig bladvlekken waargenomen, waarvan de oorzaak niet bekend is. Bladvlekken kunnen in alle lelietypen worden waargenomen, maar de meeste problemen doen zich voor in de Oriëntals. Bladvlekken zouden het gevolg kunnen zijn van gebrek of overmaat aan bepaalde elementen. In de zomer van 2009 is een experiment uitgevoerd, waarin tijdens de broei van vier leliecultivars het effect van het ontbreken of een overmaat van een aantal elementen in de voeding is onderzocht. Tekort en overmaat van een aantal elementen tijdens de leliebroei hebben in dit onderzoek bladproblemen laten zien. Van de specifieke effecten was de bladschade door magnesiumgebrek het grootst; deze trad bij alle vier de gebruikte cultivars op. Calciumgebrek gaf de bekende bladverbranding in drie van de vier cultivars en ijzergebrek leidde slechts bij één cultivar tot bladsymptomen. Een overmaat aan borium liet bij drie van de vier cultivars verdroogde bladpunten zien. Van gebrek of overmaat aan mangaan zijn geen verschijnselen gezien. Stikstofgebrek uitte zich niet in bladproblemen, maar in een lichte bladkleur en lichte takken bij de oogst. Een overmaat aan kalium gaf bij één cultivar een opstaande bloemstand. Gebrek of overmaat aan fosfor liet geen symptomen zien. Er kwamen op vrij grote schaal bruine bladvlekken voor, die niet aan een enkel element waren toe te schrijven. Een overmaat aan calcium voorkwam het optreden van deze bladvlekken echter volledig. Het was opvallend dat er bij veel elementen zo weinig effect van een tekort te zien was, hoewel de elementen in het substraat volledig afwezig waren. De voorraad in de bol was kennelijk voldoende om grote problemen door gebrek aan bijvoorbeeld stikstof, ijzer of calcium te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.