Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387750
Title Glastuinbouw: Emissiereductie vanuit de glastuinbouw is gezamenlijk belang / Emissie glastuinbouw centraal op bijeenkomsten van ZLTO Projecten
Author(s) Beerling, E.A.M.
Source Nieuwsbrief Telen met Toekomst 2009 (2009)24. - p. 7 - 9.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw - bloembollen - boomkwekerijen - fruitteelt - vollegrondsteelt - glastuinbouw - arable farming - ornamental bulbs - forest nurseries - fruit growing - outdoor cropping - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Inhoud van nieuwsbrief 24 : Algemeen: Telen met toekomst werkt aan winst; Minister Verburg positief over Telen met toekomst en Schone bronnen; Nieuwe spuitlicentiecursussen Schone Bronnen. Akkerbouw & vollegrondsgroente: Technodagen gewasbescherming in teken van ‘Elke druppel telt’; Aandacht voor emissie op gewasbescherminsgsavonden LTO Noord; Telen met toekomst levert bijdrage aan Landelijke aardbeiendag. Bloembollen: Open dag duurzame bollenteelt op 13 maart. Boomkwekerij: Helft van de boomkwekers gebruikt milieu-effectenkaart. Fruitteelt: Druk bezochte bijeenkomst ‘Geïntegreerde gewasbescherming peer’. Glastuinbouw: ‘Emissiereductie vanuit de glastuinbouw is gezamenlijk belang’; Emissie glastuinbouw centraal op bijeenkomsten van ZLTO Projecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.