Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387824
Title Mogelijke effecten van bodembewerking en mulch op roofmijten in de grond: een literatuurstudie
Author(s) Geerts, R.H.E.M.; Belder, E. den; Elderson, J.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 649) - 14
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) grondbewerking - mulches - roofmijten - bodemvruchtbaarheid - groenbemesters - pesticiden - organische verbeteraars - organische meststoffen - gewasbescherming - bodemweerbaarheid - tillage - mulches - predatory mites - soil fertility - green manures - pesticides - organic amendments - organic fertilizers - plant protection - soil suppressiveness
Categories Tillage / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Om tot een vermindering van het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen te komen is een verhoging van ziekte- en plaagwerende eigenschappen van de bodem noodzakelijk. Grondbewerking voor en tijdens de teelt, grondsoort,organische mest en andere organische toevoegingen kunnen de bodemweerbaarheid beïnvloeden. In tabelvorm wordt een overzicht gegeven van de verschillende grondbewerkingen in relatie met een aantal bodemorganismen. De opzet van dit overzicht is : inzicht krijgen in de mogelijke effecten van bodembewerking op roofmijten die mogelijk op hun beurt effecten van bodembewerking kunnen hebben op de bodemfasen van trips. Een aantal zaken die naar voren zijn dat over het algemeen kan gezegd worden dat roofmijten gevoelig zijn voor grondbewerking
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.