Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387866
Title Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten
Author(s) Schans, J.W. van der; Dvortsin, L.; Berg, I. van den; Haubenhofer, D.K.; Hassink, J.; Vijn, M.P.; Buck, A.J. de
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2009-103) - ISBN 9789086153879 - 83
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
Agrosystems
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) stedelijke samenleving - relaties tussen stad en platteland - etnisch voedsel - etnische groepen - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - agro-industriële sector - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - urban society - rural urban relations - ethnic foods - ethnic groups - consumer behaviour - consumer preferences - agroindustrial sector - market surveys - multifunctional agriculture - regional food chains
Categories Human Nutrition (General) / Agricultural Economics (General)
Abstract De bevolkingssamenstelling van de Nederlandse steden is afgelopen jaren sterk veranderd. De stedelijke vraag naar producten en diensten van het platteland is ook sterk veranderd. Uit de quick scan is gebleken dat de 'ethnic food & services' een belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe vraag. Dit dient niet alleen ten behoeve van de nichemarkt van ethnic food & services maar kan tegelijkertijd als een strategisch middel ingezet worden om de algemene stadplattelandsrelaties aan te halen, uit te breiden en te verbeteren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.