Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387965
Title Proefsuppletie Galgenplaat Oosterschelde Monitoring effect op productiviteit van mosselpercelen
Author(s) Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M.; Wijsman, J.W.M.; Gool, A.C.M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/09) - 39
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) mossels - mosselteelt - sedimentatie - slikken - groei - kwaliteit - baggeren - effecten - oosterschelde - mussels - mussel culture - sedimentation - deglutition - growth - quality - dredging - effects - eastern scheldt
Categories Fisheries / Aquatic Ecology / Cultured Shellfish and Crustaceans
Abstract Sinds de aanleg van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen wordt het ecosysteem van de Oosterschelde aangetast door een fenomeen dat ‘zandhonger’ wordt genoemd. Doordat er minder water wordt getransporteerd zijn de geulen overgedimensioneerd. Door de verminderde stroomsnelheden in de geulen sedimenteert daar zand. Dit zand is afkomstig van de omliggende slikken en platen, waardoor deze afkalven. De slikken en platen komen hierdoor steeds lager te liggen. De laatste jaren wordt nagedacht over ingrepen die het proces van de zandhonger kunnen vertragen of. In onderhavige studie is onderzocht hoe de werkzaamheden de groei en kwaliteit van mosselen in de omgeving hebben beïnvloed. De resultaten van deze studie duiden niet op een negatief effect van bagger- en suppletiewerkzaamheden op de groei en ontwikkeling van de mosselen in de omgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.